jump to navigation

Soal selidik 1 December 24, 2011

Posted by helaianpurnama in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment
Advertisements

Pesanan Presiden PAS: Politik Islam ada feqahnya December 23, 2011

Posted by helaianpurnama in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment
Peringatan ini ditujukan khusus kepada seluruh kepimpinan dan ahli PAS, serta masyarakat di Malaysia secara umumnya, dalam kita mendepani permasalahan yang sedang berlaku di waktu ini.

Firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 122:

Maksudnya: (Dan bukanlah semua orang-orang yang beriman itu keluar berperang. Mengapa tidak ada satu kumpulan di kalangan mereka yang bertafaquh (belajar dan memahami) ajaran Islam dan supaya mereka pulang memberi peringatan apabila kembali menemui kaum mereka, mudah-mudahan mereka menerima peringatan). (At-Taubah: 122)

Sabda Rasulullah S.A.W.

Maksudnya: (Sesiapa yang Allah menghendakinya menjadi seorang yang baik nescaya dijadikannya faqeh (faham) dalam  perkara agama Islam). Riwayat Bukhari Muslim

Kedua–dua nas ini menunjukkan bahawa Islam itu bukan sahaja semangat yang berkobar-kobar dan ilmu secara bertulis, dalam masa yang sama ianya mempunyai disiplin ilmu serta memahami cara pelaksanaannya. Semua bidang dan lapangan ajaran Islam hendaklah dipelajari bukan sekadar sebagai satu ilmu, tetapi dalam masa yang sama hendaklah memahami cara beramalnya.

Allah S.W.T. memerintah kepada sesiapa yang memperuntukkan masa hidupnya dalam perjuangan supaya mengambil masa untuk belajar daripada  kalangan yang belajar dengan faqeh (faham). Apabila belajar, maka hendaklah pula daripada kalangan  ahli ilmu yang bukan sahaja faham, bahkan beramal dan berjuang dengan ilmu yang dipelajari itu dengan kefahamannya yang tulen dengan penuh istiqamah.

Perkataan feqah pada zaman awal Islam merangkumi semua ajaran Islam. Kemudiannya para ulama mengkhususkan istilahnya kepada hukum syariat sahaja. Adapun perkara yang berkait dengan iman atau aqidah dinamakan Usulu Al Din atau  ilmu Tauhid atau Aqidah dan yang berkait dengan akhlak pula dinamakan Akhlak atau Tasswwuf.

Mafhum  bahasa Al Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W. merangkumi seluruh ajaran Islam hendaklah dilaksanakan secara Feqah atau faham, khsusnya dalam perkara hukum syariat yang tidak ada nas yang nyata atau bergantung dengan ijtihad. Sirah Rasulullah S.A.W. dan para Khulafa Al Rasyidin banyak menunjukkan huraian yang nyata, betapa perlunya ajaran Islam itu dihayati dengan Feqah (Fahaman) bukan sahaja dengan ilmu. Feqah bukan sahaja seperti difahami oleh masyarakat awam hanya dalam perkara ibadat, sembahyang, puasa, zakat dan haji; bahkan merangkumi segala ajaran Islam. Khususnya dalam perkara politik yang dilupakan atau dijahilkan oleh sebahagaian besar umat Islam.

Ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang juga merupakan amalan berpolitik yang membawa kepada tegaknya negara dan masyarakat madani, Rasulullah S.A.W.  telah menggunakan khidmat seorang bukan Islam  yang berpengalaman dengan jalan pintas yang selamat dan cepat sampai ke Madinah. Sudah tentu seorang bukan Islam yang dipercayai akan menyimpan kerahsiaan menjaga keselamatan, dan benci kepada kezaliman walau pun tidak menganut Islam.

Di Madinah pula dilaksanakan amalan menegakkan negara, dengan kekuatan umat Islam sendiri di kalangan Muhajirin dan Ansar, seterusnya melibatkan kaum bukan Islam di kalangan Yahudi, Kristian, Musyrikin Arab dan membenarkan kewujudan kalangan munafiq dalam masyarakat Madinah. Semuanya mengambil kira ayat-ayat Al Quran yang memberi amaran supaya berwaspada terhadap musuh dan ayat-ayat yang mengizinkan dan mewajibkan Islam disampaikan kepada seluruh manusia dan  pelaksanaan Islam terhadap seluruh manusia  juga.

Maka pengajian secara feqah (faham) sahaja boleh melaksanakan risalahnya dengan istiqamah, bukan sahaja memahami nas secara ayatnya yang zahir, termasuk juga meletakkan pelaksanaannya pada masa, tempat dan situasi yang berbeza. Banyak ayat-ayat Al Quran diturunkan dan hadith-hadith Rasulullah S.A.W.  bersandarkan sebab yang berlaku sekiranya memerlukan penjelasan.

Apabila Rasulullah S.A.W. menerima perjanjian Hudaibiyyah, manakala para sahabat merasakan perjanjian itu berat sebelah dan tidak berpehak kepada Islam, bahkan lebih berpihak kepada musuhnya. Bermula dengan pihak musyrikin (i) menolak penggunaan Bismillah, (ii) menentang dicatit nama Muhammad Rasulullah, (iii) membenarkan mereka yang berada di Madinah melarikan diri ke Makkah, sebaliknya tidak membenarkan orang Islam di Makkah berhijrah ke Madinah, (iv) dilarang meneruskan amalan umrah walau pun Rasulullah dan para sahabatnya sudah berpakaian ihram dan lain-lain.

Rasulullah S.A.W. bertegas dengan keputusan menerima perjanjian Hudaibiyah tanpa  wahyu diturunkan, tetapi berpandukan ketajaman bacaan Rasul terhadap Feqah politik semasa, dan para sahabat mentaati secara mutlak kerana kerasulannya. Akhirnya perjanjian yang diterima memberi kemenangan yang besar kepada Islam dan menerima kunjungan kabilah yang datang menganut Islam dengan jumlah berlipat kali ganda sebelumnya.

Dalam  perkara yang lain, Allah S.W.T. mengajar  Rasulullah S.A.W. dan para sahabat R.A. melaksana dan mematuhi Syura secara tegas dalam peristiwa Uhud dengan firman-Nya dalam Surah Ali-Imran ayat 159 yang bermaksud:

(Dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam mengendalikan urusan. Maka apabila engkau telah berazam (dengan keputusan ) maka berserah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berserah kepadanya).

Ayat ini menunjukkan kepada kita konsep bermesyuarat dan kepatuhan kepada keputusan yang diambil  dan mengharapkan pertolongan Allah selepasnya, walau pun selepasnya menerima tamparan korban dan kecederaan. Ini adalah cara bermesyuarat dalam Feqah berjamaah khususnya dalam politik.

Semua kenyataan tersebut adalah menjadi pedoman kepada sesiapa yang mahu berpolitik secara Islam. Bagi mengemaskini supaya ajaran Islam dilaksanakan secara Feqah, maka para ulama merangka kaedah-kaedah  ilmu yang berkait dengannya yang dinama ilmu usul feqh, maqasid syariat dan siyasah syari’yyah.

Bagi memelihara ajaran ini dilaksanakan, maka Parti Islam Se-Malaysia (PAS) mewujudkan MAJLIS SYURA ULAMA sebagai badan yang berwibawa mengikut perlembagaan PAS untuk memelihara amalan Islam secara Feqah Islam yang sebenar. Badan yang dianggotai oleh kalangan ilmuan Islam yang mampu memahami sumbernya yang tertinggi: Al Quran, Hadith, Ijmak, dan Qiyas yang nyata. Majlis Syura Ulama bertanggungjawab melakukan kajian dan ijtihad secara Jamaei dalam menghadapi cabaran semasa dengan sistem ilmu-ilmu yang berkait dengannya. Keanggotaan Ahli Majlis Syura  pula mewakili seluruh cabang kepimpinan tertinggi PAS.

PAS telah berjaya menghadapi semua pengalaman di sepanjang perjuangannya sejak ditubuhkan, sama ada secara bersendirian, bersefahaman  dengan: kerajaan, pembangkang dan NGO, Islam dan kalangan bukan Islam.

Pendekatan politik mutakhir bersama Pakatan Rakyat adalah menjadi penerusan amalan politik Islam secara feqah, bukannya secara remeh temeh. Kejayaan dicapai apabila kalangan bukan Islam menerima konsep perlembagaan,  Islam menjadi agama negara dengan hak yang diberi secara adil kepada penganut agama lain, hak Bumiputra, Bahasa Kebangsaan dan Raja Berpelembagaan.

Perlu diingat, bahawa UMNO yang menjadi teras kerajaan BN gagal mencapai matlamatnya setelah memerintah lebih lima puluh tahun, kerana tidak menjadikan Islam mengikut makna Al Quran dan ajaran Rasulullah S.A.W. Apakah tempoh masa lebih lima puluh tahun tidak mampu melakukan muhasabah?

Seluruh ahli PAS wajib bertambah yakin bersama perjuangan di atas bahtera PAS dengan setiap pengalamannya walau pun tidak diberi hak yang adil, inilah sifatnya  perjuangan Islam. Kita wajib menyedari bahawa semua tindakan bersendirian telah mengugurkan sesiapa sahaja tanpa mengira kedudukan dalam PAS. Namun PAS tetap selamat dan menjadi Parti Islam yang makin gagah perkasa menghadapi cabaran pasang surut perjuangan Islam.

PAS terus istiqamah dengan perlembagaan tertingginya yang dijamin oleh kumpulan yang berwibawa. Sesiapa yang cuba berlagak pandai tanpa ilmu yang sebenar pasti tersungkur dengan lagaknya, dan sesiapa yang berilmu dan menganggap dirinya paling bijak dalam PAS secara individunya tanpa peduli terhadap adab berjamaah dalam Islam, akan menjadi mangsa serigala politik yang menjadi musuh perjuangan Islam, inilah sikap membahayakan diri sendiri yang diberi amaran oleh Rasulullah S.A.W.

Maksudnya: (Sesungguhnya syaitan itu adalah serigala yang menangkap manusia, laksana serigala yang menangkap kambing yang terpencil daripada kawanannya dan yang berada disudut yang menjauh diri daripada kawanannya). Dalam Musnad Ahmad.

PAS terus terbuka kepada semua yang bersedia bersamanya bagi melangsungkan perjuangan menegakkan Islam yang menjadi rahmat kepada seluruh manusia.

Sesiapa yang menyertai PAS wajib mengikut haluan dan hala tujunya serta cara perjalanannya yang tersendiri, berlandaskan Islam secara feqah dan bukan hanya berpaksikan semangat tanpa ilmu dan faham.

Khadam Perjuangan Islam

Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang

PRESIDEN PAS

KETEGUHAN UKHUWWAH KE ARAH ISTIQAMAH DALAM PERJUANGAN December 5, 2011

Posted by helaianpurnama in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani

Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad s.a.w., para sahabat, dan para pejuang Islam di seluruh dunia, dari Timur hingga ke Barat, Utara dan ke Selatan.

Firman Allah swt di dalam Surah Al-Baqarah ayat ke 214:

Maksudnya: Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu (cubaan) sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh mala petaka dan kesengsaraan serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cubaan) sehingga berkatalah rasul dan orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.

Islam sangat mengalakkan umatnya agar senantiasa berusaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan tautan silaturrahim dan ukhuwwah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Hujuraat ayat 10:

Maksudnya: Sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara maka damaikanlah di antara dua saudara kamu itu; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beroleh rahmat.

Firman Allah dalam surah al-Hujuraat ayat ke 13 yang bermaksud:

Maksudnya: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak, supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya.

Hadith Nabi SAW riwayat dari al Barra’ RA yang bermaksud “ Tidak ada dua orang muslim yang bertemu,lalu saling berjabat tangan, kecuali kedua-duanya diampuni Allah SWT sebelum berpisah”.

Sabda Rasulullah SAW ;

Bermaksud:“Ingatlah bahawa setiap daripada kamu adalah penjaga dan setiap penjaga bertanggungjawab terhadap apa yang dijaganya. Dan seorang pemimpin itu bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya”(Riwayat al-Bukhari)

Hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA mafhumnya: Bahawa terdapat tujuh golongan manusia yang dilindungi Allah SWT pada hari akhirat iaitu :

Pemimpin yang adil
Pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah SWT
Orang yang mengingati Allah SWT ketika bersendirian lalu menitis airmatanya
Orang yang hatinya bergantung kepada masjid
Orang yang saling berkasih sayang kerana Allah SWT semata-mata
Lelaki yang digoda oleh perempuan yang cantik tetapi mengatakan aku takut kepada Allah SWT
Orang bersedekah dan memyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dibuat oleh tangan kanan.

——-
Para pembaca yang dimuliakan Allah swt.,

Saya menyeru dan berpesan kepada diri saya sendiri dan juga para pembaca sekalian, agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT iaitu dengan membuktikan kita mentaati perintah Allah, mengutamakan ajaran al-Quran dan as-Sunnah, mudah-mudahan diri kita dekat dengan Allah SWT dan memperolehi keberkatan hidup yang berkekalan di dunia dan di akhirat.

Muslimin & muslimat yang dirahmati Allah swt.,

Ukhuwwah dan pengekalan kepada komitmen adalah dua perkara/pernyataan yang berbeza; akan tetapi apabila digabungkan dan diolah kepada pernyataan yang baru mengeratkan ukhuwwah ke arah mengekalkan komitmen yang jitu, pernyataan yang berbeza tadi telah bertukar menjadi suatu pernyataan yang amat penting dan utama.

Lantas terbentuklah suatu pernyataan yang apabila diikrarkan akan mendesak penyebutnya untuk lebih bersemangat menguatkan lagi ukhuwwah dan seterusnya menggerakkan rakan-rakan seperjuangan ke arah mencapai suatu tujuan yang satu, sehinggalah tujuan atau impian itu menjadi suatu realiti.

Perbincangan mengenai ukhuwwah dan komitmen di dalam perjuangan merupakan suatu topik yang amat laris dan tidak pernah selesai dibahaskan, ditulis mahupun dibincangkan di dalam usrah-usrah perlbagai peringkat.  Namun di kesempatan ini, suka untuk penulis cuba menengahkan perspektif tambahan berkaitan konsep ukhuwwah dan dan kelangsungan komitmen.

Para pembaca sekalian,

Beberapa perkataan atau sebutan umum yang sering diucapkan dan mempunyai perkaitan dengan kata ukhuwwah dan komitmen, yang dapat dikongsikan ialah:

sahabat, saudara, kawan, rakan, teman, geng, kumpulan, atau dalam bahasa Inggeris, kita akan berbicara tentang buddies, friendship, partnership, colleagues, mate, brotherhood, solidarity, comradeship dan macam-macam lagi.

Kesemua perkataan atau sebutan yang dinyatakan tadi melibatkan sekurang-kurangnya dua individu berbeza dan kebersamaan kedua-dua individu tersebut jika dihayati adalah memerlukan kepada suatu bentuk ikatan atau rantaian; ikatan yang memastikan tiada berlaku perpisahan dan seterusnya menambahkan erat di antara keduanya.

Apabila sudah berlaku ikatan dan persefahaman, persoalan seterusnya ialah apakah bentuk ikatan yang boleh memastikan tiada berlakunya perpisahan dan akan senantiasa berkekalan.

Adakah suatu ikatan berdasarkan kepada bangsa? asal-usul kampung? hobi? bidang pengajian? kasih-sayang? rasa kasih? rasa kasihan? atau sebenarnya kita memerlukan suatu bentuk ikatan yang lebih kuat yang mendasari keseluruhan bentuk dan cara hidup kita? atau, suatu bentuk ikatan yang didasarkan kepada ke arah pencapaian suatu tujuan yang mulia dan utama? atau ikatan persaudaraan yang diasaskan kepada tuntutan tauhid? atau suatu ikatan yang dibai’ahkan dengan penuh yakin?

Dalam konteks yang mana pula setiap perkataan tadi menjurus kepada fokus para pendokong dan penggerak jamaah sekalian?

Imbas kembali sejarah Hijrah RasululLah saw dan perincikan kesungguhan persaudaraan golongan Ansar membantu golongan Muhajirin.  Di mana dan bagaimana para penggerak dan pendokong jamaah mampu mengaplikasikan iktibar peristiwa tersebut?

Kembali kepada persepsi sebuah pergerakkan, adakah kita boleh kata OK sekiranya kita menyatakan, di dalam sudut harakah atau pergerakkan , atau sebuah movement, kita berkawan? Kawan seperjuangan? rakan atau teman seperjuangan? geng seusrah? saing pergi surau? atau kita selesa membicarakan dalam bentuk saudara seangkatan? comrade? Fitrah berada di dalam sebuah pergerakkan, ianya harus bergerak dan mobile ke arah suatu tujuan, dan seharusnya dua individu di dalam sebuah harakah wajar terikat atas dasar untuk mencapai suatu sasaran yang sama.

Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah swt,

Di dalam konteks kepimpinan pergerakkan atau harakah, di mana pula letaknya peranan ukhuwwah atau persaudaraan tersebut? apakah pula kaitannya dengan keberkesanan dalam melaksanakan kerja. tugasan atau pematuhan kepada perintah dan arahan kepimpinan? Adakah di sana terdapat pertembungan di antara konsep ukhuwwah dalam perjuangan dengan konsep ketaatan kepada kepimpinan?

Di mana duduknya obeying orders out of comradeship against obeying orders by force?

Bandingkan juga dengan suasana sekiranya di dalam sebuah organisasi atau syarikat yang mengikat para pekerja dengan kepentingan mengaut keuntungan semaksima mungkin.  Kehendak dan kepatuhan kepada pihak pengurusan atas dasar keperluan memastikan gaji bulanan tidak terputus.  Di manakah perbezaan di antara wadah berasaskan keperluan memenuhi tuntutan material hidup dengan asas untuk mencapai keredhaan Allah swt?

Adakah terdapat jaminan bahawa pematuhan kepada arahan dan perintah merupakan suatu bentuk penentu kelangsungan gerakerja harakah? atau keutuhan ukhuwwah ahli-ahli seangkatan menjadi tunjang kepada pematuhan kepada arahan dan seterusnya kelangsungan kepada pencapaian sasaran?

Adakah lebih mudah mentaati arahan dan memberikan komitmen kepada pimpinan yang merupakan sahabat baik kita? atau kita lebih senang dan gembira memenuhi permintaan sahabat-sahabat kita dalam apa jua perkara, walaupun mereka bukannya pimpinan tanzim.  Akan tetapi permintaan mereka dipenuhi kerana keakraban kita dengan mereka, kepercayaan dan rasa hormat kita kepada mereka.

Bagaimana pula sekiranya sahabat-sahabat baik kita adalah para pemimpin yang memimpin? Adakah akan lebih baik komitmen yang kita berikan? disebabkan kasihnya dan belasnya kepada mereka yang terpaksa memikul tanggungjawab kepimpinan atau kepercayaan kepada keputusan mereka disebabkan kita sudah bersama mereka sejak sekelian lama?

Atau pun dari sudut berbeza, sekiranya kita hebat mengemudi, siapa pula yang kita harapkan untuk memastikan haluan yang dituju itu betul dan tepat? Bukankah daripada kalangan sahabat-sahabat dan saudara-saudara seperjuangan kita?

Persoalan-persoalan yang timbul ini sekiranya berjaya dirungkai akan pasti memberikan petunjuk dan panduan, bagaimana kelangsungan para penggerak, kecantikan, keayuan dan kekacakan komitmen itu mampu diperteguh dan seterusnya dipertahankan.

Saudara-saudari yang dimuliakan,

Kebersamaan yang dibina berdasarkan tuntutan tauhid adalah suatu yang lebih mendasari dan sudah pasti mengikat diri kita, tidak kira dengan siapa kita bersama, penggerak yang lebih muda, lebih tua, lebih hebat, kurang hebat dan macam-macam lagi.

Wadah yang didokongi tidak berubah, akan tetapi latarbelakang peserta dan penggeraknya akan senantiasa berubah.  Adakah boleh kita pula mengatakan: “Saya dan awak sefahaman akan tetapi kita berbeza angkatan dan asal, saya kurang selesa bekerja dengan awak” ? atau seharusnya komitmen itu sentiasa diberikan, asalkan rakan sepasukan kita bergerak dengan tunjang yang sama?

Sahabat-sahabat yang dihormati,

Apabila kita semakin meningkat usia, tanggungjawab semakin meningkat, kesibukan kian memesat, kepada siapa pula yang kita harus sandarkan untuk diberikan peringatan? Adakah kita mampu tidak tersinggung sekiranya penggerak-penggerak junior memberikan pesanan? Atau kita lebih mudah untuk insaf sekiranya sahabat-sahabat baik kita yang tampil memberikan panduan dan menyediakan laluan kembali?

Rangkaian keluarga, sahabat, komuniti sekitaran dan keperluan memenuhi tuntutan hidup adalah suatu bentuk rangkaian yang akan pasti ditempuh oleh setiap daripada kita.  Cumanya yang akan menjadi persoalannya ialah, yang mana akan menjadi pemandu kita ke arah mencapai tujuan yang satu.

Saudara-saudariku sekalian,

Komitmen yang satu perlu diperteguh.  Rantaian perjuangan perlu ditegapkan dan dibuang segala karat-karat keciciran dan perpisahan.  Sasaran pergerakkan sudah dikenalpasti, haluan sudah ditentukan, ilmu ditimba menunggu untuk diamalkan.

Apa yang tinggal adalah komitmen para penggerak yang dipacu dan dipertingkatkan dengan alunan ukhuwwah yang jitu, berasaskan kehendak al-Qur’an dan as-Sunnah.

Ingatlah bahawa hanya dengan persefahaman, semangat kental yang tinggi serta tindakan yang ikhlas dan istiqamah sahaja yang boleh membawa ummah ke arah kecemerlangan.  Marilah sama-sama kita merenung firman Allah SWT dalam surah al-Anfaal ayat 46:

Maksudnya: “Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah kamu; sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar

Akhir kalam, perteguhkan ukhuwwah, perkukuhkan komitmen, demi mengagungkan kalimah Allah swt di bumi ini.